Gerontkion czyli Mądrość Ojców.

ks. Edward Staniek, prof. Anna Gałdowa, o. Aleksander Hauke-Ligowski OP, o. Jan Andrzej Kłoczowski OP, Zofia Gałuszka, o. Jacek Salij OP, dr Wanda Półtawska

Didache - konferencja (ks. Edward Staniek)
Didache - pytania (ks. Edward Staniek)
Jan Paweł i wychowanie (dr Wanda Półtawska)
Mistrz duchowy (ks. Edward Staniek)
Psychologia a duchowość (prof. Anna Gałdowa)
Samowychowanie (ks. Edward Staniek)
Kościoł w ZSRR (o. Aleksander Hauke-Ligowski OP)
Poczucie winy a sumienie (fragmenty) (o. Jan Andrzej Kłoczowski OP)
Męczennicy (ks. Edward Staniek)
Miłość w Auschwitz (Zofia Gałuszka)
Miłość nieprzyjaciół po polsku (o. Jacek Salij OP)

Admin:   |  Centrum dowodzenia
Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie Beczka
 
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków